איך אנחנו תופסים הזדקנות? תגובה מוקלטת (רבע שעה) לפרופ' חיים חזן

שיחה מרתקת בעיניי על המתח בין תפיסת הגיל כעובדה ביולוגית, לתפיסתו כקטגוריה חברתית ומשפטית, לתפיסתו כעניין נזיל ואישי, התלוי בחוויה, ניסיון והגדרה עצמית.

האזינו בזמן הדחת הכלים, הספונג'ה או הליכת הערב לתגובה מוקלטת שנתתי בכנס הנפלא של מרכז ספרא, על האתיקה של סוף החיים. יש גם טיוטת הפייפר – לא הפצה ולא לציטוט ללא רשות המחבר. תקציר המאמר להלן.

ותודה לפרופ' חיים חזן על הפתיחות והרשות להעלות את התכנים לאינטרנט.

 Processing Impasse: The Logic of Constructing Age 

Prof. Haim Hazan, Tel Aviv University – Draft, not for citation or use without author's permission

Processing Impasse

Abstract

Any paradigm of the supposed course of life is epoch contingent, and as such it assumes a contrived sequence of phases articulated to produce a conscripting script to a given zeitgeist. However, rather than a prescribed narrative of a set trajectory, the phases of life are constituted by an inherent tension between two wrestling epistemological visions: the one holds that the logic of some general rules regulating human nature may predict both the constancy and transitory of each life phase, while the other suggests that effervescent experientially propelled meaning bar any presaging of life phase neither by content nor by boundaries. The dialectics of this Janus faced recognition of the working of movement through life generates a series of four dilemmas that forge the cultural –academic discourse of life transitions. These are: the universal versus the diverse; the determinate versus the indeterminate; social timing versus experiential temporality and linearity versus circularity. The practical resolutions are the behavioral manifestations of what in turn is conceptualized as the life span and its passages. Nevertheless, when no such passages could be invoked these constitutive dilemmas go astray and stop the logic of contemplating life as a discursive course. The social strategies employed to manage this impasse, otherwise known as old age, are the subject of the paper.

Key words: life course; life cycle; social time; social structure; age; construction; experience

כנס האתיקה של סוף החיים, מרכז אדמונד ספרא לאתיקה, אונ' תל אביב, 10 ביוני 2014

כנס האתיקה של סוף החיים, מרכז אדמונד ספרא לאתיקה, אונ' תל אביב, 10 ביוני 2014